بارَک

 بارَک  بارَک
Y3GR3HDS
1

برادران شهدی

09121167488

تهران       تهران

میدان شوش بازار بلور فروشان خ صابونیان مجتمع تجاری الماس طبقه ۷ واحد ۱۲۶۳

گروه تولیدی لوازم خانه و آشپزخانه بارک
شماره تماسهای دفتر مرکزی
۵۵۳۳۴۸۳۲
۵۵۱۸۲۸۷۵
فکس
۵۵۱۸۸۲۱۹

محصولات